Muut yhteistyötahot

Autoalan keskusliitto ry
Autotuojat ry
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenneturvallisuusvirasto Trafi 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen Autopurkamoliitto ry
Suomen Rengaskierrätys Oy 
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry
Ympäristöministeriö